تبلیغات
all OF them - زندگی زیباست ...

all OF them

روز های سخت همیشگی نیست...

زندگی زیباست ...

Life is happiness
زندگی شادی است...

Life is joy
زندگی لذت است...


Life is love
زندگی عشق است...

Life is unity
زندگی وحدت است
...


Life is care
زندگی مراقبت است...


Life is faith
زندگی اعتقاد است...


Life is freedom
زندگی آزادی است...


Life is peace
زندگی آرامش است...

Life is creation
زندگی خلقت است
...

Life is fantasy
زندگی خیال است
...

Life is art
زندگی هنر است
...

Life is a dream
زندگی یک رویاست
...

Life is a fairy tale
زندگی یک افسانه است
...

Life is a mystery
زندگی یک راز است
...

Life is knowledge
زندگی دانستن است
...


Life is delight
زندگی شوق است...

Life is rest
زندگی آسایش است
...


Life is splendour
زندگی باشکوه است...

Life is nature
زندگی گوهر است
...


Life is elegance
زندگی لطافت است...


Life is Feelings
زندگی احساس است...

Isn't it
آیا چنین نیست؟
...

زندگی زیباست ...[ پنجشنبه 1393/04/5 ] [ 14:15 ] [ naaarges ]

[ نظرات() ]


دریافت کد :: صدایاب