تبلیغات
all OF them - مرا ببـوس

all OF them

روز های سخت همیشگی نیست...

مرا ببـوسمرا ببـوس ..

نه یڪ بار ہ هـــــزار بار ...

بگـذار آوازه ی عشق بازیمـان

چنان در شهر بپیچـد كہ روسیاه شوند

آنها كہ بر سر جدایی مان شرط بسته اند ...![ شنبه 1393/04/7 ] [ 11:33 ] [ naaarges ]

[ نظرات() ]


دریافت کد :: صدایاب