تبلیغات
all OF them - مخاطب خاص

all OF them

روز های سخت همیشگی نیست...

مخاطب خاص

[ مخاطبـــــ خاص ] همیشهـ بهـ این معنـــــــیـ نیستــــــ کهـ

بهتریـن مخاطبتهـ بهـ این معنیهـ کهـ :

میتونهـ [ خیلی خاص ] حالتو بگیرهـ

میتونهـ [ خیلی خاص ] تنهاتـــــــ بذارهـ

میتونهـ [ خیلی خاص ] بهتــــ بگهـ تو دیگهـ کهنهـ شدیـــــ

میتونهـ [ خیلی خاص ] بآ یکیــــ دیگهـ غیر توامــــ دوستـــــ باشهـ


[ سه شنبه 1393/05/21 ] [ 10:46 ] [ naaarges ]

[ نظرات() ]


دریافت کد :: صدایاب