تبلیغات
all OF them - כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم

all OF them

روز های سخت همیشگی نیست...

כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم

ایـטּ روز هـــا


بیـشـتــــر از هــر زمــانــے،


כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)


כیـگــر نـﮧ حـرصِ بـכωــﭞْ آورכטּ را כارم،


و نـﮧ هــراسِ از כωــﭞْ כاכטּ را…


هــر ڪـس مــرا مـــے خـواهـכ،بـﮧ خـاطــر خـوכم بخـواهــכ…


כلـــم هــواے خـوכم را ڪـرכه اωــﭞْ…!


همیــטּ …[ شنبه 1393/06/1 ] [ 14:22 ] [ naaarges ]

[ نظرات() ]


دریافت کد :: صدایاب