تبلیغات
all OF them - كـــــوچــ ـه پس كــــ ـوچه ها

all OF them

روز های سخت همیشگی نیست...

كـــــوچــ ـه پس كــــ ـوچه ها

كـــــوچــ ـه پس كــــ ـوچه ها را بلـد شــــدم  
رنــــگ های چـــ ـراغ راهــنمـا 
 جـــــ ـدول ضــــرب 
 دیگر در راه هــیــچ مدرســ ـه ای گــ ـم نمــیشوم 
 امــ ـا گاهـــی میــان آدم هـا گـــــ ـم میشوم 
 آدم هـا را بلـــد نــیستــم 
. . .[ شنبه 1393/06/29 ] [ 09:24 ] [ naaarges ]

[ نظرات() ]


دریافت کد :: صدایاب