تبلیغات
all OF them - ای کاش ....

all OF them

روز های سخت همیشگی نیست...

ای کاش ....

ای کاش ادم ها بدانند که دلی که شکست دیگر دل عاشق قبلی نمی شود

به راحتی با رفتارشان وگفتارشان دلی را می شکنند ومی روند

بعداز مدتی باز می گردند وانتظار همان دل عاشق را دارند

دل شکسته رانمی توان چسب زد چرا اگر ان دل قبلی رامی خواهید

می شکنیدش که حالا این طوری شود

می روید دل را می شکنید فکرمی کنیدبا برگشتن

گفتن این که نتوانستم دوریت راتحمل کنم مراببخش درست می شود 

جنس دل ادم ها سنگ نیست شیشه است بااندک ضربه ای می شکند می شکند[ پنجشنبه 1393/10/18 ] [ 12:36 ] [ naaarges ]

[ نظرات() ]


دریافت کد :: صدایاب