تبلیغات
all OF them - ﺳﺎﺩﻩﻟﻮﺡ ﻧﺒﺎﺵ!!

all OF them

روز های سخت همیشگی نیست...

ﺳﺎﺩﻩﻟﻮﺡ ﻧﺒﺎﺵ!!


گرگ عاشق آهویی شد،

تمام دندان هایش را کشید تا او را نخورد ، ولی آهوی او رفت. و حالا او مانده و بره هایی که به او میخندند...

این است رسم زندگی ، ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،

ﺳﺎﺩﻩﻟﻮﺡ ﻧﺒﺎﺵ!!

ﻫﻴﭽﻜﺲ دﻳگرﯼﺭا ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻴﺰﯼ که ﻫﺴﺖ ﺩﻭﺳﺖ ندارد!

ﻋﻼﻗﻪ ﯼﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ،

ﻧﻴﺎﺯﻫﺎیی ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯﯼ آﺩﻡ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

حسین پناهی[ یکشنبه 1394/02/27 ] [ 09:46 ] [ naaarges ]

[ نظرات() ]


دریافت کد :: صدایاب