تبلیغات
all OF them - می خواهم با پدرم صحبت کنم

all OF them

روز های سخت همیشگی نیست...

می خواهم با پدرم صحبت کنم

می خواهم با پدرم صحبت کنم

می خواهم که زمان را به فراموشی بسپارم
به اندازه ی یک آه، به اندازه ی یک لحظه
یک وقفه بعد از دویدن
و جایی روم که قلبم مرا می کشاند

می خواهم مسیرم را دوباره بیابم

زندگی ام کجاست، جایگاهم کجاست
از گذشته با ارزشم محافظت کنم
و گرمای باغ پنهان آرزوهایم

می خواهم از اقیانوس بگذرم، با مرغ دریایی هم پرواز شوم
به هر آنچه که دیده ام بیندیشم و به سوی آنکه نمی شناسم، بروم
می خواهم ماه را پایین بیاورم، زمین را هم نجات دهم
اما قبل از همه ی اینها، می خواهم با پدرم سخن بگویم
با پدرم سخن بگویم

می خواهم قایقی برگزینم
نه بزرگترین را و نه زیباترین را
قایق را با تصاویر پر کنم
و عطر سفرهایم

می خواهم توقف کنم و سوار شوم
فضای خالی خاطراتم را بیابم
صدای کسانی را که به من آموختند
که هیچ رویایی ممنوعه نیست

می خواهم رنگ ها و تصاویر درون قلبم را بیابم
آنهایی که رشته های اصیل را با آن بسته ام، همانجایی که شما را می بینم و احساس اطمینان خاطر می کنم
می خواهم ماه را پایین بیاورم، زمین را هم نجات دهم
اما قبل از همه ی اینها، می خواهم با پدرم سخن بگویم
با پدرم سخن بگویم

 

می خواهم که زمان را به فراموشی بسپارم
به اندازه ی یک آه، به اندازه ی یک لحظه
یک وقفه بعد از دویدن
و جایی روم که قلبم مرا می کشاند

می خواهم مسیرم را دوباره بیابم
زندگی ام کجاست، جایگاهم کجاست
از گذشته با ارزشم محافظت کنم
و گرمای باغ پنهان آرزوهایم

می خواهم که با تو اینجا را ترک گویم
می خواهم که با تو خیال پردازی کنم
به دنبال انچه در دسترس نیست بگردم
همیشه، محال را آرزو کنم
می خواهم ماه را پایین آورم
و چرا که زمین را نجات ندهم
اما قبل از همه ی اینها، می خواهم با پدرم سخن بگویم
با پدرم سخن بگویم
می خواهم با پدرم سخن بگویم
با پدرم سخن بگویم[ یکشنبه 1394/02/27 ] [ 09:52 ] [ naaarges ]

[ نظرات() ]


دریافت کد :: صدایاب